Register právnických osôb a podnikateľov

Fawzia Anaiatullah

IČO:
33217581
Sídlo:
Fawzia Anaiatullah  Kollárova  24  91701  Trnava
Dátum vzniku:
4. marca 1994 Číslo živn.registra: 207-7555, okresný úrad Trnava