Register právnických osôb a podnikateľov

Európske združenie študentov práva Banská Bystrica (ELSA BB), The European Law Students' Association Banská Bystrica

IČO:
35646799
DIČ:
2022145367
Sídlo:
Európske združenie študentov práva Banská Bystrica (ELSA BB), The European Law Students' Association Banská Bystrica  Komenského  20  97401  Banská Bystrica
Dátum vzniku:
23. decembra 1996