Register právnických osôb a podnikateľov

EuroForest služby s.r.o.

IČO:
47346361
DIČ:
2023827872
Sídlo:
EuroForest služby s.r.o.    21  962 61  Michalková
Dátum vzniku:
13. augusta 2013 Zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.24687/S
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od: 25. 04. 2016.
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 25. 04. 2016.
  • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od: 25. 04. 2016.
  • Prenájom hnuteľných vecí (od: 25. 04. 2016.
  • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od: 25. 04. 2016.
  • Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od: 25. 04. 2016.
  • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od: 25. 04. 2016.
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 25. 04. 2016.
  • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 25. 04. 2016.
  • Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (od: 25. 04. 2016.