Register právnických osôb a podnikateľov

EuroForest, s.r.o.

IČO:
36627453
DIČ:
2021845969
Sídlo:
EuroForest, s.r.o.  Topoľová  26/3237  960 01  Zvolen
Dátum vzniku:
29. júna 2004 Zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.9354/S
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny: (od: 29. 04. 2016.
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania alebo následného predaja (od: 29. 04. 2016.
 • administratívne práce (od: 29. 04. 2016.
 • čistenie lesa mechanizmami a vyžínanie (od: 29. 04. 2016.
 • faktoring a forfaiting (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností (od: 29. 04. 2016.
 • pilčícke práce (od: 29. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom hnuteľných vecí (od: 29. 04. 2016.
 • prevádzkovanie športových zariadení (od: 29. 04. 2016.
 • približovanie dreva (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov (od: 29. 04. 2016.
 • výsadba lesných porastov (od: 29. 04. 2016.