Register právnických osôb a podnikateľov

EUROFONDY, s.r.o.

IČO:
36689530
DIČ:
2022266312
Sídlo:
EUROFONDY, s.r.o.  Mickiewiczova  2  811 07  Bratislava
Dátum vzniku:
20. októbra 2006 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.42842/B
Štatutár:
 • Gusztav Ajtai, konateľ, Ady Endre u. 35 3/11, 1215 Budapešť, Maďarská republika
Spoločníci:
 • Gusztav Ajtai, spoločník, Ady Endre u. 35 3/11, 1215 Budapešť, Maďarská republika
Predmety podnikania:
 • faktoring a forfaiting (od: 28. 04. 2016.
 • finančný leasing (od: 28. 04. 2016.
 • sprostredkovanie a poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od: 28. 04. 2016.
 • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 28. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od: 28. 04. 2016.
 • leasing strojov a zariadení (od: 28. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od: 28. 04. 2016.
 • predaj leteckých prepravných služieb (od: 28. 04. 2016.
 • prenájom a požičiavanie motorových vozidiel (od: 28. 04. 2016.
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • prenájom lietadiel (od: 28. 04. 2016.
 • prenájom motorových člnov, jácht a vodných skútrov (od: 28. 04. 2016.
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od: 28. 04. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť (od: 28. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.