Register právnických osôb a podnikateľov

EUROFOND INVESTIČNÝ FOND, a.s.

IČO:
31381944
DIČ:
2020843319
Sídlo:
EUROFOND INVESTIČNÝ FOND, a.s.  Nevädzova  5  821 01  Bratislava
Dátum vzniku:
24. októbra 1994 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vl.č.736/B
Predmety podnikania:
  • technické zabezpečenie investovania investičných bodov v rámci kupónovej privatizácie (od: 01. 05. 2016.
  • zber a analýza informácií o novovznikajúcich akciových spoločnostiach a vyhodnocovanie finančnoekonomických ukazovateľov spoločností pre vlastnú investičnú činnosť (od: 01. 05. 2016.
  • vklady podľa zmlúv o tichom spoločenstve (od: 01. 05. 2016.
  • zhromažďovanie peňažných prostriedkov vrátane investičných bodov právnických a fyzických osôb za účelom ich investovania v účasti na podnikaní /kolektívne investovanie/ a na nákup hnuteľných a nehnuteľných vecí (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
3. 8. 2017