Register právnických osôb a podnikateľov

Eurofond a. s.

IČO:
35859580
DIČ:
2021731382
Sídlo:
Eurofond a. s.  Na križovatkách  37/C  821 04  Bratislava
Dátum vzniku:
12. júna 2003 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vl.č.4632/B
Predmety podnikania:
 • administratívne práce (od: 29. 04. 2016.
 • automatizované spracovanie údajov (od: 29. 04. 2016.
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od: 29. 04. 2016.
 • ekonomické, obchodné a marketingové poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • faktoring a forfaiting (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • leasingová činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • manažérska činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie kurzov a školení (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom motorových vozidiel (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od: 29. 04. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti vzdelávania (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • vedenie účtovníctva (od: 29. 04. 2016.
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od: 29. 04. 2016.