Register právnických osôb a podnikateľov

Euroflora 2005, s.r.o. [zrušená]

IČO:
35923474
DIČ:
2022022992
Sídlo:
Euroflora 2005, s.r.o.  Levočská  2  040 12  Košice
Dátum vzniku:
4. marca 2005 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.17408/V
Štatutár:
 • Jozef Čorba, konateľ, Čingovská 1494/13, 040 01 Košice - Nad Jazerom
Spoločníci:
 • Jozef Čorba, spoločník, Čingovská 1494/13, 040 01 Košice - Nad Jazerom
Predmety podnikania:
 • činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod s knihami, novinami a kancelárskymi potrebami (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod s nábytkom, svietidlami a predmetmi pre domácnosť (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod s obuvou a koženým tovarom (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod s odevmi (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod s tabakovými výrobkami (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod s textilom (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod v nešpecializovaných predajniach (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod v špecializovaných predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom (od: 29. 04. 2016.
 • nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (od: 29. 04. 2016.
 • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od: 29. 04. 2016.
 • predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • predaj v stánkoch na trhoch (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy (od: 29. 04. 2016.
 • služby súvisiace s databázami (od: 29. 04. 2016.
 • spracovanie údajov (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov (od: 29. 04. 2016.
 • veľkoobchod s chemickými výrobkami (od: 29. 04. 2016.
 • veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi (od: 29. 04. 2016.
 • veľkoobchod s iným tovarom pre domácnosť (od: 29. 04. 2016.
 • veľkoobchod s inými medziproduktami (od: 29. 04. 2016.
 • veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením (od: 29. 04. 2016.
 • veľkoobchod s kozmetickým tovarom (od: 29. 04. 2016.
 • veľkoobchod s odevami a obuvou (od: 29. 04. 2016.
 • veľkoobchod s porcelánom a sklom, tapetami, čistiacimi prostriedkami (od: 29. 04. 2016.
 • veľkoobchod s textilom (od: 29. 04. 2016.