Register právnických osôb a podnikateľov

Euro.world Helena Krauszová

IČO:
44250321
DIČ:
1033779670
Sídlo:
Euro.world Helena Krauszová  L.Svobodu  1669/9  97901  Rimavská Sobota
Dátum vzniku:
15. júla 2008 Číslo živn.registra: 650-13069, okresný úrad Rimavská Sobota