Register právnických osôb a podnikateľov

Dušan Otruba

IČO:
41533682
DIČ:
1075038239
Sídlo:
Dušan Otruba  Pekníkova  2151/1  84102  Bratislava-Dúbravka
Dátum vzniku:
22. júla 2011 Číslo živn.registra: 110-152187, okresný úrad Bratislava