Register právnických osôb a podnikateľov

D.M.K. AUDIT s.r.o.

IČO:
35727080
DIČ:
2020268118
Sídlo:
D.M.K. AUDIT s.r.o.  Špitálska  53  811 01  Bratislava
Dátum vzniku:
18. septembra 1997 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.15499/B
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • auditorská činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • automatizované spracovanie údajov, - (od: 30. 04. 2016.
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov, - (od: 30. 04. 2016.
 • činnosť účtovných poradcov, - (od: 30. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 30. 04. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od: 30. 04. 2016.
 • lektorská a školiaca činnosť v oblasti ekonómie (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľností, - (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom spotrebného a priemyselného tova- ru (od: 30. 04. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť, - (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť, - (od: 30. 04. 2016.
 • vedenie účtovnej evidencie, - (od: 30. 04. 2016.
 • vydavateľská a edičná činnosť, - (od: 30. 04. 2016.
 • vykonávanie administratívnych prác (od: 30. 04. 2016.
 • vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia (od: 30. 04. 2016.
 • výskum trhu a verejnej mienky, - (od: 30. 04. 2016.