Register právnických osôb a podnikateľov

Branislav Klinko

IČO:
40105733
DIČ:
1048479278
Sídlo:
Branislav Klinko  K.Adlera  10  84102  Bratislava-Dúbravka
Dátum vzniku:
5. februára 2003 Číslo živn.registra: 104-23791, okresný úrad Bratislava