Register právnických osôb a podnikateľov

Bc. Peter Bernhauser

IČO:
40482804
Sídlo:
Bc. Peter Bernhauser  Športová  1153/6  90901  Skalica
Dátum vzniku:
26. septembra 2003 Číslo živn.registra: 206-14163, okresný úrad Senica