Register právnických osôb a podnikateľov

Anna Benčíková - GRAFIKA - ABg

IČO:
41277414
DIČ:
1034833041
Sídlo:
Anna Benčíková - GRAFIKA - ABg  Závodie, Mikovíniho  1187/20  01004  Žilina
Dátum vzniku:
5. mája 2004 Číslo živn.registra: 580-30586, okresný úrad Žilina