Register právnických osôb a podnikateľov

Andrej Hujo

IČO:
47893125
Sídlo:
Andrej Hujo  Hlavná  34/34  91921  Zeleneč
Dátum vzniku:
25. augusta 2014 Číslo živn.registra: 250-35511, okresný úrad Trnava
Predmety podnikania:
  • Baliace činnosti, manipulácia s tovarom (od: 25. 08. 2014.