Register právnických osôb a podnikateľov

MF: Odvolanie Ivana Lesaya z pozície štátneho tajomníka MF SR

BRATISLAVA 11. januára -

Odvolanie Ivana Lesaya z pozície štátneho tajomníka MF SR a splnomocnenca vlády SR pre vyjednávanie rozpočtu EÚ

Vláda SR dnes s účinnosťou od 15. januára 2017 odvolala Ivana Lesaya z pozície štátneho tajomníka Ministerstva financií SR a splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie. Štátny tajomník MF SR Ivan Lesay zodpovedal za prípravu a priebeh predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Spoločne so svojím tímom počas svojho pôsobenia odviedol skvelú prácu ako už priamo smerom k predsedníctvu tak aj pri rokovaniach o rozpočte EÚ na rok 2017. Výsledky jeho práce výrazne prispeli k úspešnému zvládnutiu historicky prvého predsedníctva EÚ a pozdvihnutiu reputácie Slovenska v zahraničí. „Chcel by som týmto poďakovať Ivanovi za odvedenú prácu a popriať mu všetko dobré, veľa šťastia v jeho budúcom profesionálnom živote“, uviedol minister financií SR Peter Kažimír.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR