Register právnických osôb a podnikateľov

Advokátska kancelária JUDr. Martin Bránik, s.r.o.

IČO:
50412132
Sídlo:
Advokátska kancelária JUDr. Martin Bránik, s.r.o.  K. Marxa  10  934 01  Levice
Dátum vzniku:
29. júna 2016 Zapísaná na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.41162/N
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • Poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov. (od: 01. 07. 2016.