Register právnických osôb a podnikateľov

Adriana Ürgeová

IČO:
43700551
Sídlo:
Adriana Ürgeová  Mamateyová  3  85104  Bratislava-Petržalka
Dátum vzniku:
1. augusta 2007 Číslo živn.registra: 110-170644, okresný úrad Bratislava