Register právnických osôb a podnikateľov

Adriana Urbanová - MODDE

IČO:
40251560
DIČ:
1070980394
Sídlo:
Adriana Urbanová - MODDE  Nejedlého  33  84102  Bratislava-Dúbravka
Dátum vzniku:
21. októbra 2003 Číslo živn.registra: 101-25134, okresný úrad Bratislava