Register právnických osôb a podnikateľov

Adriana Ujčeková

IČO:
41526104
Sídlo:
Adriana Ujčeková  Krivánska  1572/6  03601  Martin
Dátum vzniku:
1. novembra 2004 Číslo živn.registra: 550-15716, okresný úrad Martin