Register právnických osôb a podnikateľov

Adriana Uherčíková OVOCIE - ZELENINA A & M

IČO:
40048390
DIČ:
1026882956
Sídlo:
Adriana Uherčíková OVOCIE - ZELENINA A & M  Štúrova  33  90084  Báhoň
Dátum vzniku:
4. marca 2002 Číslo živn.registra: 107-14967, okresný úrad Pezinok